top of page

Sakal Ekimi

Sakal ekiminde FUE ekim yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde ekim işlemine donör bölgenin belirlenmesi ile başlanır. Sakal ekiminde donör bölge ilk olarak sakal bölgesine yakın ve estetik açıdan çok gerekli bulunmayan boyun ve elmacık kemikleri üzerindeki kılların alınması tercih edilir.

.jpg
.jpg
.jpg

Sakal ekiminde ikinci olarak ekim yapılacak alanın belirlenmesi ve alana ne kadar kıl kökü nakli yapılması gerektiği belirlenir. Bunun ardından ekim yapılacak alana kanal açma işlemi gerçekleştirilir. Kanal açma, ekim işleminin en önemli parçalarından biridir. Kanalların ekimi yapılacak kıl köklerinin genişliğine uygun olması ve sakalın doğal görünmesi için doğru açıdan açılması çok mühimdir. Kanal açma işleminin ardından sıra donör bölgeden greftlerin alımına gelir. Belirlenen sayıda greftler donör bölgeden mikro motor adı verilen çok ince uca ve yüksek devre sahip cihaz aracılığı ile tek tek alınır. Alınan kıl kökleri tek tek ekim yapılacak alana açılan kanallara yerleştirilir. Ekim işlemini böylece tamamlanmış olur.

bottom of page